Algemene voorwaarden

Bosmans Diesel Service B.V. De Waterlaat 15A 5571 MZ Bergeijk ALGEMENE VERKOOP, LEVERINGS- EN BETALINGVOORWAARDEN. Definities a. Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven, of die door Gebruiker uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande...
Bosmans Diesel Service B.V.